Wednesday, 30/11/2022 - 20:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

Báo cáo số 223 ngày 28/10/2022 công khai số liệu và thuyết minh thực hiện DT quý III năm 2022

 Biểu số 2: Ban hành theo Thông tư: 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của BTC
Đơn vị: Trường THCS Bình Long 
Chương: 622 
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số:223  /QĐ-THCSBL ngày 28 /10/2022 của Trường THCS Bình Long)
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 
  Đvt: đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước140 468 000
INguồn ngân sách trong nước140 468 000
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề140 468 000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 140 468 000
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
5Chi bảo đảm xã hội   
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
IINguồn vốn viện trợ 
1Chi quản lý hành chính 
1.1Dự án A 
1.2Dự án B 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Dự án A 
2.2Dự án B 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
3.1Dự án A 
3.2Dự án B 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
4.1Dự án A 
4.2Dự án B 
5Chi bảo đảm xã hội   
5.1Dự án A 
2.2Dự án B 
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1Dự án A 
6.2Dự án B 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Dự án A 
7.2Dự án B 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
8.1Dự án A 
8.2Dự án B 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Dự án A 
9.2Dự án B 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Dự án A 
10.2Dự án B 
IIINguồn vay nợ nước ngoài 
1Chi quản lý hành chính 
1.1Dự án A 
1.2Dự án B 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Dự án A 
2.2Dự án B 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
3.1Dự án A 
3.2Dự án B 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
4.1Dự án A 
4.2Dự án B 
5Chi bảo đảm xã hội   
5.1Dự án A 
2.2Dự án B 
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1Dự án A 
6.2Dự án B 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Dự án A 
7.2Dự án B 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
8.1Dự án A 
8.2Dự án B 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Dự án A 
9.2Dự án B 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Dự án A 
10.2Dự án B 

 

Tác giả: Trường THCS Bình Long
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 527
Tháng 11 : 3.924
Năm 2022 : 13.786