Thursday, 21/01/2021 - 06:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

Kế hoạch công khai dân chủ và các biểu mẫu công khai năm học 2020 - 2021

File gồm kế hoạch và các biểu mẫu công khai đính kèm

KẾ-HOẠCH-THỰC-HIỆN-3-CÔNG-KHAI-THEO-THÔNG-TƯ-SỐ-36-2017 (1).doc

Biểu mẫu 09

 

 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Bình Long

Năm học 2020 – 2021

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học.

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 - Thực hiện chương trình 35 tuần theo Quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và chương trình nhà trường.

- Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD & ĐT.

- Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường.

- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật.

- Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 - Không có học sinh vi phạm pháp luật.

- Hạnh kiểm khá tốt đạt 91,6% trở lên.

- Học sinh lên lớp thẳng 91,6%

- Học sinh tốt nghiệp THCS 94,3%

- 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn.

- 95% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp THCS.

 

 

Bình Long, ngày 06  tháng 11 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

 

 


                                                   Nguyễn Văn Hùng

 

         

Biểu mẫu 10

 

 
  

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Bình Long năm học 2019 - 2020

 
 

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

248

42

78

54

74

1

Tốt

 175 = 70,6%

32=  76,2%

50 = 64,1% 

51 = 94,4% 

 42 = 56,8%

2

Khá

66 = 26,6%

9 =21,4 %

 24 = 30,8%

2 =

 3,7%

 31

=41,9%

3

Trung bình

 7= 2,8%

1=  2,4%

4 =  5,1%

1 =  1,9%

 1= 1,4

4

Yếu

0 

 

 

 

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

248

42

78

54

74

1

Giỏi

20=

8,1 %

2= 4,8% 

7 =9%

5=  9,3%

6 =8,1% 

2

Khá

78=31,5%

 16 = 38,1%

20=  25,6%

 17 = 31,5%

 25 = 33,8%

3

Trung bình

 142=57,3%

23 =  54,8%

45=  57,7%

31 = 57,4%

 43 = 58,1%

4

Yếu

8 = 3,2%

1=2,4%

6=7.7%

1=1,9%

 0

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp thẳng

96,8% 

 

97,6% 

 

92,3% 

 

98,2% 

100 %

a

Học sinh giỏi

8,1% 

4,8% 

 9%

 9,3%

8,1%

b

Học sinh tiên tiến

31,5%

38,1%

25,6%

31,5%

33,8%

2

Thi lại

3,2%

2,4%

7.7%

1,9%

 

3

Lưu ban

2

 

1

1 

 

4

Chuyn trường đến/đi

 

 2

 

2 

 

5

Bị đui học

0 

0 

0 

0 

0 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

 2

 

1

1 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 56

 

2

8

46 

1

Cấp huyện

54

 

 2

 7

45 

2

Cấp tỉnh/thành phố

2

 

 

 1

1 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 74

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

74

 

 

 

74 

1

Giỏi

8,1%

 

 

 

8,1%

2

Khá

33,8%

 

 

 

33,8%

3

Trung bình

58,1%

 

 

 

58,1%

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

Bình Long, ngày 06  tháng 11 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Bình Long

 năm học 2020 - 2021

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

8

42,2 m2/HS

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên c

 

-

2

Phòng học bán kiên c

1.74

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

 4

0.8

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

-

7

Bình quân lớp/phòng học

-

8

Bình quân học sinh/lớp

35,4 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

10.132 m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

300 m2

 

VI

Tổng diện tích các phòng

400 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

350 

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 50

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tng sthiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

 

4

1.1

Khối lớp 6

 

1

1.2

Khối lớp 7

 

1

1.3

Khối lớp 8,9

 

2

2

Tng sthiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

 

6 

2.1

Khối lớp 6

 

1

2.2

Khối lớp 7

 

 2

2.3

Khối lớp 8,9

 

 3

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

 

15

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

 

4 

5

Thiết bị khác...

 

1 

6

…..

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

 

4 

5

Thiết bị khác...

 

 

..

……………

 

 

 

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu ni trú

 

 

 

       

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đt chuẩn v sinh*

 1

 

2 

 

2 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

x 

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

x 

 

XVII

Kết nối internet

x 

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Bình Long, ngày 06  tháng 11 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)
 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 12

P

 
  

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường trung học cơ sở Bình Long năm học 2020 – 2021

 
 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

18 

 

 

16 

 1

 

12 

 

 10

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 12

 

 

 11

 1

 

 

 2

 10

 

 

 

1

Toán

 2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Địa

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Tiếng Anh

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Mĩ thuật

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Tin

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Long, ngày 06  tháng 11 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 12

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÕ NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường trung học cơ sở Bình Long năm học 2020 – 2021

 
 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

18 

 

 

16 

 1

 

12 

 

 10

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 12

 

 

 11

 1

 

 

 2

 10

 

 

 

1

Toán

 2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Địa

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Tiếng Anh

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Mĩ thuật

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Tin

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Long, ngày 06  tháng 11 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 19
Tháng 01 : 215
Năm 2021 : 215