Thursday, 21/01/2021 - 06:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Dowload File tại đâyKE HOACH NAM HOC 2020-2021.docx

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

 

Số: 124/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

        Bình Long, ngày  23  tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 

 Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1961/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

Căn cứ công văn số 766/PGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả năm học 2019 – 2020, tình hình thực tế nhà trường, tình hình địa phương.

Trường THCS Bình Long xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020– 2021 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1.  Thuận lợi

Công tác giáo dục của trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng GDĐT Võ Nhai, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.

Trường đã đạt chuẩn quốc gia nên cơ sở vật chất đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của việc dạy học. Có đủ số phòng học với tỉ lệ 1 phòng/lớp. Các phòng bộ môn, phòng chức năng tương đối đủ. Trường có tương đối đủ số máy tính phục vụ việc quản lí và dạy học, các máy tính đều được kết nối Internet. Thư viện đã đạt thư viện chuẩn.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn nhiệt tình trong công tác, có ý thức và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ đội ngũ đã đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 16/18 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. Trong số 12 giáo viên, có 6 đồng chí đã từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Về số lượng, đã có đủ cán bộ quản lý, tương đối đủ giáo viên, nhân viên theo chỉ tiêu biên chế được giao.

 

 Học sinh có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt nội qui nhà trường, không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Kết quả chất lượng giáo dục trong năm học 2019 – 2020 đạt mặt bằng chung của toàn huyện.

2.  Khó khăn

Dịch covid – 19 còn diễn biến phức tạp nên luôn phải có phương án dự phòng cho các hoạt động nếu học sinh phải tạm dừng đến trường.

Về cơ sở vật chất: Còn thiếu phòng nghe nhìn, thiết bị dạy học đã xuống cấp, thiếu thiết bị của một số môn.

Về đội ngũ: Còn thiếu 4 giáo viên so với biên chế được giao. Hiện mới chỉ có 2 giáo viên giao khoán, thiếu 2 giáo viên. Số giáo viên lớn tuổi chiếm số lượng đông, một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

Học sinh: Còn một bộ phận không nhỏ học sinh chưa chăm chỉ học tập, sự quản lý của gia đình với các em chưa chặt chẽ.

Đặc điểm địa phương: Kinh tế xã hội chưa thật phát triển nên khó khăn cho công tác xã hội hóa. Nhiều gia đình đi làm ăn xa nên chưa sát sao đến việc học tập của con em.

II. KẾT QUẢ NĂM HỌC 2019-2020

1. Kết quả 2 mặt giáo dục cả năm

* Xếp loại học lực

STT

Lớp

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

Toàn trường

248

20

8.1

78

31.5

142

57.3

8

3.2

0

0

240

 

 

96.8

 

* Xếp loại Hạnh kiểm

STT

Lớp

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Toàn trường

248

175

70.6

66

26.6

7

2.8

0

0

248

100

Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2020

Môn

Điểm thi

Vị trí trong tỉnh

Vị trí trong huyện

Toán

1,88

189

21/23

Văn

3,7

178

11/23

Anh

3,12

166

8/23

Cộng

8,70

178

12/23

 2. Kết quả các cuộc thi cấp huyện, tỉnh

* Các cuộc thi của học sinh:

- Học sinh đạt giải cấp huyện: 54 giải;

- Học sinh đạt giải cấp tỉnh: 2 giải

3. Các danh hiệu thi đua đạt được

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 03 đ/c; Lao động tiên tiến: 14 đ/c

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0

-  Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 01đ/c

-  Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen: 02 đ/c

- Tập thể nhà trường: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; Đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc

Những kết quả trên là những yếu tố quan trọng để giúp nhà trường phát huy trong năm học 2020 – 2021.

III. QUY MÔ ĐỘI NGŨ,  LỚP, HỌC SINH

1. Đội ngũ:

1.1. Biên chế được giao

Tổng số CBGV- CNV: 20

Trong đó: CBQL: 2 đ/c ; Giáo viên 14  đ/c; Nhân viên 4 đ/c

1.2. Biên chế hiện có

Tổng số CBGV- CNV: 18

Trong đó: CBQL: 2 đ/c; Giáo viên 12 đ/c (10 biên chế, 02 giao khoán); Nhân viên 4 đ/c

+ Trình độ đào tạo:  Trên chuẩn: 16 đ/c; Đạt chuẩn: 2 đ/c.

2. Số lớp, học sinh

Khối

Số lớp

TS.HS

Nữ

DTTS

HS bán trú

HS hộ nghèo

HS hộ cận nghèo

6

2

79

33

51

4

9

11

7

1

42

20

22

 

10

8

8

2

77

31

34

 

12

6

9

2

53

19

30

 

7

8

Tổng

7

251

103

147

4

38

33

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt Cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thể chất cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Phấn đấu có sự tiến bộ về chất lượng thi vào lớp 10 THPT. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018.

3. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học.

4. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, công tác cải cách hành chính, hoạt động điều hành trong đơn vị, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

5. Duy trì, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để duy trì trường chuẩn quốc gia và đáp ứng các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông vào năm học 2021 - 2022

II. NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

1.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

*  Phát triển mạng lưới trường, lớp

Phối hợp với trường Tiểu học Bình Long I, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đảm bảo duy trì quy mô lớp ổn định 7 lớp trong đó, khối 6: 2 lớp; khối 7: 1 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp

* Cơ sở vật chất:

 Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học. Bảo quản tốt số bàn ghế ngồi của học sinh, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, quạt ở các lớp học, sửa giếng khoan. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

* Thiết bị dạy học:

  Tăng cường sử dụng phòng học, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, lập kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

  Kiểm tra, rà soát thực trạng phòng học bộ môn và thiết bị dạy học, tham mưu với Phòng GDĐT để có phương án điều chỉnh các phòng học bộ môn theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.    

  Tạo điều kiện cho nhân viên thư viện, thiết bị tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách quản lí TBDH và PHBM . Nâng cao chất lượng sử dụng PHBM, TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH và PHBM đều được đáp ứng. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn.

* Tiếp tục tham mưu với phòng GDĐT xây dựng, bổ sung thêm các hạng mục để duy trì trường chuẩn quốc gia đồng thời đáp ứng yêu cầu dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Tiếp tục củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS, giảm tỉ lệ bỏ học của thanh thiếu niên trong độ tuổi.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

Huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.

 Đảm bảo các điều kiện và duy trì, củng cố vững chắc, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

- Tiếp thu các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở và phòng GDĐT, nhà trường  xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021 đảm bảo sự thống nhất cả nước nhưng cũng thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường

- Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình giáo dục hiện hành, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Xây dựng chương trình nhà trường và kế hoạch giáo dục xong trước 15/9/2020. Thực hiện từ 01/10/2020

- Các kế hoạch khác được xây dựng và trình Hiệu trưởng duyệt xong trước 30/9/2020

-  Thực hiện kế hoạch năm học

+ Học kỳ I từ 05/9/20220 đến 16/01/2021;  Học kỳ II từ 16/01/2021 đến 22/5/2021;

+ Kiểm tra học kì: Theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT

+ Xét tốt nghiệp THCS: Trước ngày 15/6/2021

+ Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 trước ngày 31/7/2021

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình các môn ngoại ngữ trong chương trình GDPT hiện hành và các chương trình môn học thí điểm, đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đổi mới dạy và học ngoại ngữ.

- Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

- Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của giáo viên phải được tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện. Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng định kỳ tổ chức kiểm tra kế hoạch dạy học/giáo án của giáo viên; kế hoạch giáo dục của tổ phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Có các biện pháp để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao. Tăng cường giáo dục các biện pháp phòng tránh đuối nước cho học sinh; xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao cấp trường; tuyển chọn vận động viên, tập luyện tham gia thi đấu các giải thể thao cấp huyện và Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII.

2.2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

- Khuyến khích việc tổ chức, thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp.

2.3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định của Bộ GDĐT; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông. Chuyên môn chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

- Thực hiện đánh giá thường xuyên linh hoạt, đánh giá trực tiếp hoặc trực tuyến đối với tất cả học sinh bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

-  Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng. Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

- Tăng cường dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

- Giáo viên tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các bài học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường; tăng cường kết hợp học qua truyền hình với việc dạy học trực tiếp tại trường.

2.5. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT; Công văn số 1894/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở GDĐT và Công văn số 763/PGDĐT ngày 22/9/2020 của Phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Chuyên môn nhà trường nghiên cứu công văn, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giáo dục STEM, đảm bảo học sinh phải đáp ứng được các yêu cầu của nội dung giáo dục

2.6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, trong đó tập trung: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; Phối hợp chặt chẽ với các trường nghề để định hướng, phân luồng cho học sinh sau bậc THCS.

3. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học

Tiếp tục thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó chú ý:

3.1. Chuẩn bị tài liệu giáo dục địa phương

- Triển khai nội dung giáo dục địa phương đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 theo tài liệu đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

- Tích hợp triển khai cuốn Lịch sử đảng bộ huyện Võ Nhai vào trong chương trình giáo dục địa phương.

3.2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo chỉ đạo của Phòng GDĐT Võ Nhai. Tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn để đảm bảo lựa chọn sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn

3.3. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn Hiệu trưởng. Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bổ sung. Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; tham mưu với Phòng GDĐT để  bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhằm  đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường. Chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 6. Tổ chức cho 100% giáo viên tham gia dạy lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018 được  tập huấn về sách giáo khoa mới.

- Bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS) và cấp tài khoản cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục phải đảm bảo thực hiện đúng nội dung chương trình môn học theo quy định tuy nhiên cũng linh hoạt để tiết kiệm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời gian luyện tập, thực hành. Báo cáo Phòng GDĐT kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.

-Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn.  Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường.

- Không ngừng đổi mới hoạt động điều hành của cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

* Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Lớp 9:  Thành lập đội tuyển: 1 – 2 HS/môn. Các môn bồi dưỡng: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, GDCD. Thực hiện bồi dưỡng từ  tuần 1, tháng 11/2020

- Khối 6,7,8: Chọn đội tuyển Giao lưu HSG 4 môn: Toán, Văn, Lý, Anh tối đa 2 HS/môn. Thực hiện bồi dưỡng từ tháng  tuần 1 tháng 11/2020

- Thành lập các đội tuyển khác:

+  Đội tuyển TDTT: Tập luyện theo kế hoạch tổ chức các cuộc thi

* Phụ đạo học sinh yếu.

- Căn cứ kết quả kiểm tra khảo sát, kết quả năm học 2020 – 2021, quá trình học tập của học sinh để phân loại và lập danh sách học sinh yếu

- Thực hiện dạy 1 buổi/tuần đối với toàn bộ HS yếu. Môn học: Toán, Văn, Anh. Thời gian học từ tuần 1 tháng 11 năm 2020

- Thực hiện dạy đại trà (với tất cả các môn) vào tháng cuối mỗi học kì.

- Phấn đấu giảm tỉ lệ HSY so với năm học 2019 - 2020

* Nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Tổ chức dạy học có chất lượng tất cả các môn học ở lớp 9, trong đó chú trọng 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh; Tổ chức ôn tập 3 môn trọng điểm trên từ học kì II

- Phấn đấu điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022:  Điểm Toán: 2,0; Văn: 4,5; Tiếng Anh: 3,5

6. Công tác thư viện, thiết bị dạy học

- Nhân viên thư viện lập kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể từng tuần, tháng, học kỳ và cả năm, theo dõi, đánh giá kết quả đạt được từng tháng. Công tác thư viện phải được thực hiện đúng nghiệp vụ thư viện trường học, lập đầy đủ hồ sơ sổ sách, nhập và vào sổ đăng ký cụ thể từng loại sách đúng quy định. Sắp xếp khoa học, mượn trả đúng quy trình, được kiểm tra, quản lý chặt chẽ và duy trì thư viện chuẩn theo QĐ số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT và các hướng dẫn.  

- Năm học 2020-2021, đầu tư nâng cấp thư viện cả về cơ sở vật chất, nguồn tài liệu và hình thức hoạt động. Tích cực xây dựng tủ sách lớp học, giỏ sách di động với các góc đọc xanh, góc đọc mở...để đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc.

- Tổ chức tốt các hoạt động như Ngày hội Đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới, tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời.

- Rà soát công tác duy trì thư viện đạt chuẩn.

- Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho nhân viên làm công tác thiết bị dạy học. Nâng cao chất lượng sử dụng TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH  đều được đáp ứng. Triển khai quy trình sử dụng TBDH,  tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng TBDH, dễ dàng, thuận lợi. Định kì hàng tháng, học kì, Ban giám hiệu rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH, của cán bộ, giáo viên, nhân viên; coi việc sử dụng TBDH của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học; tăng cường tổ chức các hội thi, cuộc thi sử dụng TBDH.

7. Công tác tài chính

- Thực hiện quản lý các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn xã hội hóa, tài trợ theo đúng quy định của ngành và của Pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định

- Chăm lo đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đảm bảo các hồ sơ quản lý thu, chi theo đúng luật ngân sách

8. Công tác Đoàn, Đội

- Đoàn thanh niên lập kế hoạch hoạt động sát với thực tế nhà trường. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cho đoàn viên. Trong năm học, cần có hoạt động thiết thực để đoàn viên phát huy được vai trò xung kích.

- Đội thiếu niên chú trọng tổ chức các hoạt động để nâng cao cho học sinh  ý thức chấp hành nội qui trường lớp, rèn luyện kĩ năng sống. Chú ý đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức các cuộc thi và đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng trong học sinh

- Tổ chức gây quĩ Đội theo đúng các hướng dẫn và phát huy được vai trò của đội viên

9. Công tác thi đua, khen thưởng

- Triển khai đầy đủ các văn bản thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng đảm bảo đúng các văn bản hướng dẫn, sát với thực tế, có tác dụng thúc đẩy phong trào dạy học trong nhà trường. Bảo đảm  thi đua công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc.

- Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

10. Công tác kiểm định chất lượng

Tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá theo thông tư 18 của Bộ GD&ĐT. Tích cực tham mưu với các cấp xây dựng cơ sở vật chất để nâng các tiêu chí và các tiêu chuẩn đã đạt được. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá vào tháng 5 năm 2021.

III. CÁC KÌ THI, HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời gian

Nội dung cuộc thi

Điều chỉnh

Tháng 9/ 2020

- Triến khai cuộc thi Khoa học KT dành cho HS trung học

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, đăng kí chất lượng và các tiêu chí thi đua.

- HS thi bơi cấp huyện

 

Tháng 10/2020

- Thi GVDG  cấp trường và dự thi GVG cấp huyện các môn KH xã hội

- HS tham gia thi bơi cấp tỉnh (nếu có)

 

Tháng 11/2020

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện

- Thi Giáo viên dạy giỏi các môn KHXH cấp THCS cấp huyện

- Tham gia thi các giải thể thao học sinh cấp huyện

 

Tháng 12/2020

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (nếu có)

- Kiểm tra học kỳ I

 

Tháng 01/2021

- Thi HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp trường.

 

Tháng 02/2021

- Tham gia các cuộc thi thể thao theo kế hoạch của phòng GD&ĐT

- Thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp huyện

 

Tháng 3/2021

- Thi giao lưu HSG các lớp 6,7,8 cấp trường.

 

Tháng 4/2021

- Thi giao lưu HSG các lớp 6,7,8 cấp huyện.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (nếu có)  

 

Tháng 5/2021

- Thi kiểm tra học kỳ II;

 

 

        IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

1.1 Chất lượng bộ môn

Khối

 

Môn học

Số HS

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GDCD

CN

TD

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tin học

6

79

78.5

83.5

 

84.8

82.3

86.1

86.1

77.2

87.3

86.1

 

 

 

92.4

7

42

78.6

81.0

 

85.7

83.3

85.7

85.7

76.2

88.1

88.1

 

 

 

95.2

8

77

76.6

83.1

87.0

87.0

80.5

85.7

85.7

76.6

83.1

85.7

 

 

 

90.9

9

53

75.5

90.6

86.8

86.8

81.1

90.6

90.6

77.4

90.6

 

 

 

 

92.5

Tỷ lệ chung

251

77.3

84.5

86.9

86.1

81.7

86.9

86.9

76.9

86.9

87.3

97,6

98,4

98,4

92.4

        1.2. Chất lượng hai mặt giáo dục

* Xếp loại học lực:

TS

Giỏi

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

TB trở lên

Tỉ lệ

251

7

2.8%

60

23.9%

163

64.9%

21

8.4%

230

91,6%

 

* Xếp loại hạnh kiểm

TS

Tốt

%

Khá

%

TB

%

251

141

56,2%

89

35,5%

21

8,4%

 * Chất lượng thi vào lớp 10 THPT

 Phấn đấu điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022:  Điểm Toán: 2,0; Văn: 4,5; Tiếng Anh: 3,5

 1.3. Các chỉ tiêu khác

- Tuyển sinh lớp 6: Đạt 100% ; duy trì sĩ số:  98,8%; lên lớp thẳng : 91,6%; tốt nghiệp: 50/53 = 94,3%

- Phấn đấu đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Nâng cao tỉ lệ phổ cập giáo dục trung học, Phổ cấp giáo dục xóa mù chữ.

1.4. Học sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh

- Học sinh đạt giải cấp huyện: 35 giải

- Học sinh đạt giải cấp tỉnh: 7 giải

II. Các danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu cá nhân

- Đăng kí thi đua cá nhân: 15/16 đồng chí. 01 đ/c không đăng kí, lí do: Nghỉ hưu từ học kì II. 02 giáo viên giao khoán không xếp loại

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0; Không hoàn thành nhiệm vụ: 0

- Giáo viên giỏi cấp trường : 9 ; cấp huyện: 02

- Xếp loại viên chức

+ Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 đ/c

+ Xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 đ/c

+ Xếp loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ: không đ/c

+ Không xếp loại: 01 đ/c (Nghỉ hưu từ HK II)

 

2.  Danh hiệu thi đua của tập thể

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chi đoàn: Vững mạnh tiêu biểu

- Liên đội: Liên đội mạnh xuất sắc cấp huyện

-         Tập thể lớp tiên tiến xuất sắc: 2 lớp

- Lớp tiên tiến: 5 lớp

 - Tập thể nhà trường: Đăng kí danh hiệu thi đua; Cơ quan văn hóa.

D. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên và các bộ phận chức năng thực hiện kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện.

 Tích cực tham mưu với các cấp, huy động các nguồn lực xã hội hóa theo quy định để xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị dạy học.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn để cập nhật kiến thức. Tổ chức tốt phong trào dạy học và các hoạt động giáo dục tạo động lực cho học sinh học tập từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.

Tạo môi trường làm việc và học tập thuận lợi để giáo viên và học sinh phát huy được năng lực cá nhân.

2. Đối với chuyên môn nhà trường

Xây dựng kế hoạch thiết thực, đảm bảo hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện quản lý chuyên môn chặt chẽ, bằng quy chế. Thường xuyên cập nhật sự chỉ đạo của cấp trên về những quy định của chuyên môn để triển khai đến giáo viên đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đúng quy định.

Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giáo viên. Quy định rõ về hồ sơ chuyên môn đối với từng vị trí, nhiệm vụ công tác. Đa dạng các hình thức sinh hoạt chuyên môn, duy trì nghiêm túc kế hoạch dự giờ thăm lớp đã đề ra.

3. Các đoàn thể và bộ phận chức năng

Xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; kế hoạch chuyên môn. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện.

Tích cực tham mưu với Ban giám hiệu các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Đối với tổ chuyên môn

Lập kế hoạch hoạt động và tổ chức cho tổ thực hiện nội dung kế hoạch đã đề ra; Tổ chức tốt việc dự giờ thăm lớp và kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên; Tham mưu với BGH để tổ chức các hoạt động tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Chủ động đề xuất với Ban giám hiệu các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học; Tăng cường giúp đỡ giáo viên yếu kém; Tổ chức cho tổ viên và học sinh tham dự đầy đủ các cuộc thi do nhà trường và ngành tổ chức.

5. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định; Cập nhật đầy đủ và đúng tến độ thông tin trên các loại hồ sơ của lớp chủ nhiệm; Quan tâm sát sao tới học sinh, nắm rõ hoàn cảnh và tâm lý của từng học sinh, chú ý tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn động viên khéo léo để học sinh có được; Quản lý học sinh chặt chẽ

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;  Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

6. Đối với giáo viên bộ môn

Phải có đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định. Thực hiện nghiêm túc kỉ luật lao động, quy chế chuyên môn; Tích cực tự bồi dưỡng, tự học và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn để nâng cao trình độ; Lập đầy đủ các kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được phê duyệt; Tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giáo dục

Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

 

 

 

 

 

       E. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, bổ sung

9/2020

- Tập trung GV, HS sau hè

- Tổ chức cho HS lớp 6 làm quen với chương trình bậc học

- Biên chế lớp

- Phân công CM, lập TKB

- Cấp phát VPP cho GV, cho HS mượn SGK

- Lập báo cáo thống kê đầu năm

- Triển khai kế hoạch công tác Phổ cập GD

 

- Tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể.

- Tổ chức khai giảng năm học; Phát động  thi đua

- Thực hiện điều tra và tổng hợp PCGD

- Triển khai nhiệm vụ năm học.

- Duyệt kế hoạch dạy học và các loại kế hoạch khác.

- Thành lập và tập luyện đội tuyển bơi tham gia giải cấp huyện

 - Dự giờ định kì

- Hoàn thành các loại kế hoạch nhà trường.

- Khảo sát chất lượng đầu năm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án và xét thi đua tháng 09.

- Phát động cuộc thi KHKT

- Kiện toàn các tổ chức

 

10/2020

- Tổ chức Hội nghị công chức

- KT toàn diện 2 GV

- Tổ chức đại hội chi đội, liên đội

- Thành lập và tổ chức ôn luyện các đội tuyển HSG

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục và đề nghị BCĐ huyện kiểm tra, công nhận

 

 

- Thực hiện dạy học phụ đạo, bồi dưỡng HSG.

- Thi GVG cấp trường và thi GVG các môn KHXH cấp huyện

- KT hồ sơ giáo án, xét thi đua

- Tham gia các lớp tập huấn

11/2020

- Duy trì nền nếp dạy học

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11

- Dự giờ định kì, KT hồ sơ GV

- Ôn thi HSG, phụ đạo HSY, dạy nghề

- Sơ kết phát động thi đua 20 - 11

- KT toàn diện 2 GV

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện

- Xét thi đua tháng 11

 

12/2020

- Tổ chức ôn tập học kì cho HS

- Kiểm tra học kỳ I.

- Tham dự thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (nếu có)

 

01/2021

- Tổng hợp chất lượng học kỳ I; Sơ kết học kỳ I.

- KT toàn diện 2 GV.

- KT hồ sơ, xét thi đua tháng 01

- Thi HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp trường.

- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT

 

02/2021

- Duy trì nền nếp dạy học

- Dự giờ định kì, KT hồ sơ

- Thực hiện dạy học hướng nghiệp

- KT toàn diện 1 GV

- KT công tác Đội, công tác chủ nhiệm

- KT hồ sơ, xét thi đua tháng

- Tham dự HKPĐ cấp huyện giai đoạn II

- Tham dự thi HSG lớp 9 cấp huyện

- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT

 

03/2021

- Thi giao lưu HSG các lớp 6,7,8 cấp trường.

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03

- Dự giờ định kì

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03;  

 

04/2021

-  Thi giao lưu HSG lớp 6, 7, 8.

- Rà soát tiến độ chương trình dạy bù kịp thời.

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm của GVBM  (GVBM vào điểm trước 28 /4 )

- Thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh (nếu có)

- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT

 

05/2021

- Tổ chức ôn tập và  thi HKII các môn theo kế hoạch

- Hoàn thành điểm, đánh giá xếp loại HS

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS Khối 9

 - Xét xếp loại CCVC và thi đua năm học

- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT

 

6,7

2021

-Tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 theo quy chế trước 30/7/2021

 

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường THCS Bình Long./.

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

- Phòng GD&ĐT

- PHT; CĐ; Tổ CM

- Website nhà trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 19
Tháng 01 : 215
Năm 2021 : 215